Правила домену .IN.UA


1. Загальні положення


1.1. Ці Правила домену IN.UA розроблені адміністратором домену IN.UA, діючим у відповідності до п.1.13 Правил домену .UA за участі української Інтернет спільноти, у відповідності до п.2.6 Правил домену .UA.

1.2. Терміни та визначення, вжиті в тексті цих Правил домену IN.UA, використано в значенні та тлумаченні, наведеному в Правилах домену .UA в редакції, якщо інше не зазначене окремо.

1.3. Домен IN.UA є публічним доменом другого рівня - складовою частиною домену .UA.

1.4. Делегування доменних імен у домені IN.UA відбувається відповідно до розділу 2 Правил домену .UA.

1.5. Особливості адміністрування домену IN.UA передбачені розділом 2 цих Правил домену IN.UA.

1.6. Інформація щодо делегування та адміністрування доменних імен в домені IN.UA зберігається в реєстраційній базі домену .UA, в форматі та за правилами, встановленими розділом 4 Правил домену .UA. Адміністратор домену .IN.UA веде власну допоміжну базу заявок на делегування доменних імен в домені .IN.UA, яка забезпечує автоматизований інтерфейс з реєстраторами та з реєстраційною базою домену .UA.

1.7. Перевірка технічної працездатності доменного імені в домені IN.UA проводиться відповідно до розділу 5 Правил домену .UA.

1.8. Рекомендовані істотні умови договору між реєстрантом доменного імені в домені IN.UA та реєстратором наведено в розділі 6 Правил домену .UA, з урахуванням п.2.7 цих Правил домену .IN.UA.

1.9. Рекомендовані істотні умови договору між реєстратором та адміністратором домену IN.UA наведено в розділі 7 Правил домену .UA.


2. Особливості адміністрування домену IN.UA


2.1. Домен IN.UA делеговано в інтересах фізичних осіб - громадян та/або резидентів України, які самі, з власної волі та розсуду, ідентифікують себе членами української Інтернет спільноти, у відповідності до п.2.16 Правил домену .UA.

2.2. В домені .IN.UA делегуються виключно приватні доменні імена.

2.3. Реєстранти на власний розсуд обирають собі доменні імена з трьох або більше символів латинського алфавіту, цифр та символу "-". Доменні імена з одного або двох символів не реєструються.

2.4. Термін обробки заявки на делегування доменного імені в домені IN.UA становить не більше 1 (однієї) години з моменту отримання підтвердження про прийняття заявки до вхідної черги від реєстраційної бази домену .UA у відповідності до п.2.15.6 Правил домену .UA. Адміністратор домену IN.UA у вказаний термін зобов`язаний, згідно п.2.15.8 Правил домену .UA, повідомити електронним листом адміністративних та технічних контактних осіб відповідного реєстратора про хід та результат обробки заявки.

2.5. У відповідності до п.2.12 Правил домену .UA, адміністратор публічного домену .IN.UA не вступає в прямі відносини з реєстрантами з питань делегування доменних імен в домені .IN.UA. Адміністратор домену .IN.UA не приймає і не обробляє листів, телефонних дзвінків та інших повідомлень від реєстрантів та не втручається в спори між реєстраторами та реєстрантами в домені .IN.UA.

2.6. Відповідальність за порушення прав третіх осіб під час реєстрації або використання доменного імені в домені .IN.UA (в тому числі прав інтелектуальної власності, прав на використання знаків для товарів та послуг та інших) несуть реєстрант та реєстратор, відповідно до умов угоди між ними, в разі відсутності таких умов відповідальність перед постраждалою стороною несе реєстратор, за заявкою якого було делеговано відповідне доменне ім'я.

2.7. Спірні питання, які виникають під час реєстрації або використання доменних імен в домені .IN.UA, розглядаються в постійно діючому Третейському суді, який працює в Україні, і який явно вказаний в договорі між позовачем та відповідачем. В разі, якщо конкретний суд не вказаний явно, спори розглядає Третейський суд Інтернет асоціації України у відповідності до регламенту цього суду.


3. Порядок введення в дію Правил домену IN.UA


3.1. Ці Правила домену IN.UA набувають чинності з моменту підписання письмової угоди між адміністратором домену .UA та адміністратором домену .IN.UA, у відповідності до п.2.6.2.12 Правил домену .UA.

3.2. Заявки, які надійшли від реєстраторів після підписання ними угод з адміністратором домену .IN.UA у відповідності до п.2.10 та розділу 7 Правил домену .UA, накопичуються в окремих для кожного реєстратора чергах в допоміжній базі заявок адміністратора домену IN.UA і починають оброблятися з 12:00 1 вересня 2004 року за стартовою круговою цикличною (револьверною) процедурою: по черзі, циклічно, в порядку укладання письмових угод, по одному домену з черги кожного з реєстраторів переводяться до загальної єдиної черги заявок домену .IN.UA.

3.3. В разі, якщо під час стартової процедури обробляється заявка, яка містить доменне ім'я, яке вже переведено до єдиної черги заявок домену .IN.UA, то така заявка вноситься до архіву та до протоколу, як заявка, по якій було відмовлено в делегуванні доменного імені, та обробляється наступна заявка цього ж реєстратора, якщо його окрема черга не вичерпана..

3.4. Після першого кругового циклу, під час якого було зафіксовано, що черги заявок всіх реєстраторів в допоміжній базі заявок адміністратора домену IN.UA вичерпано, стартова кругова циклічна процедура завершується, її протокол переноситься до архіву.

3.5. Після завершення стартової кругової цикличної процедури, реєстраторам, на заявки яких були відмови в делегуванні доменних імен, надсилаються електронні листи у відповідності до п.2.15.8 Правил домену .UA.

3.6. На вимогу не менш ніж половини реєстраторів, або за рішенням суду, прийнятим у відповідності до розділу 9 Правил домену .UA, протокол стартової кругової циклічної процедури надсилається всім реєстраторам або публікується на сайті адміністратора домену .IN.UA.

3.7. Після завершення стартової кругової цикличної процедури заявки на делегування доменних імен в домені IN.UA додаються в порядку їх надходження до єдиної черги заявок, направляються до вхідної черги заявок реєстраційної бази домену .UA відповідно до п.2.4 Правил домену .UA, та обробляються в порядку, передбаченому цими Правилами, та Правилами домену .UA.

3.8. Період одночасності для заявок на делегування доменних імен в домені IN.UA не встановлюється, за винятком особливостей стартової процедури, згаданих в п.3.2 та п.3.3 цих Правил домену .IN.UA.Быстрый старт

Наша система позволяет активировать услугу в режиме онлайн. Для этого вам нужно просто пройти несложную форму регистрации на сайте.
Благодаря панели управления вы сможете двумя нажатиями мышки установить самое популярное программное обеспечение, такое как WordPress, Drupal, Joomla, Gallery 2, Wiki и другое.

Линейка тарифов

Вашему вниманию предлагается широкая линейка хостинг-планов. В каждом тарифе мы постарались учесть основные потребности в необходимых ресурсах для любых видов сайтов, будь-то простая домашняя страничка, либо ресурсоемкий интернет-магазин с обширным каталогом товаров или корпоративный сайт
с большим количеством электронных почтовых ящиков для сотрудников вашего предприятия.
Разнообразие тарифных планов позволяет выбрать именно тот тариф, который вам необходим и даст возможность оптимизировать расходы на хостинг.

Свойства хостинга

Свойства серверов Отсутствие сбоев в работе. Высокая скорость серверов. Неограниченный трафик. Никаких скрытых платежей.
CMS Все без исключения тарифные планы хостинга поддерживают популярные системы управления контентом.
Системы оплаты Простые и удобные способы оплаты услуг. Автоматическое зачисление средств на баланс. Онлайн платежи.